Wetsvoorstel 35985 - 7 december 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering in verband met een nog in te dienen voorstel voor een rondetafelgesprek
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel