Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Advies van de Afdeling advisering van Raad van State en reactie van initiatiefnemer afwachten
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)