Wetsvoorstel 35944 - 15 oktober 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd