Wetsvoorstel 35936 - 11 oktober 2021
Indiener: Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap