Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd