Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vastgesteld op 27 mei 2021 te 1200 uur
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd