Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd