Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport