Wetsvoorstel 35470-C - 20 mei 2020
Indieners: Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiƫn) (D66), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd