Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel behandelen voor het zomerreces in een wetgevingsoverleg
Agenderen - wetgevingsoverleg
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)