Wetsvoorstel 35284 - 10 september 2019
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd