Wetsvoorstel 35200-IX - 15 mei 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Agenderen - wetgevingsoverleg
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd