Wetsvoorstel 35117 - 14 januari 2019
Indieners: Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Besluit: Onbekend