Wetsvoorstel 35117 - 14 januari 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat voeren
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)