Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Ter informatie
Ter informatie
Brief lid / fractie
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)