Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten alvorens tot het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel over te gaan
Brief regering
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)