Wetsvoorstel 35075 - 7 november 2018
Indieners: Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)