Wetsvoorstel 35073 - 6 november 2018
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling en op 28 maart 2019 als hamerstuk aanvaard
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Voorstel van wet