Wetsvoorstel 35073 - 6 november 2018
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Voorstel van wet