Wetsvoorstel 35046 - 26 september 2018
Indiener: Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Besluit: Onbekend
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)