Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Advies Raad van State afwachten
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)