Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Besluitenlijst 2017A0426914
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34852-6

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

9 maart 2018

Besluitenlijst 2017A0426914
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2018. Nota van wijziging - 34852-7

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

9 maart 2018

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)