Wetsvoorstel 34673 - 1 februari 2017
Indieners: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: De regering is voornemens het wetsvoorstel in te trekken (34700, nr 50), intrekkingsbrief van de regering afwachten
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Koninklijke boodschap