Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie
Brief lid / fractie
Ter informatie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Ter informatie
Ter informatie
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)