Wetsvoorstel 34350-B - 30 november 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng