Wetsvoorstel 34200-XVII - 20 mei 2015
Indiener: Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Leveren inbreng
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag