Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Het Presidium zal worden verzocht aan te geven hoe de Kamer in het algemeen zou moeten omgaan met 'verouderde’ wetgeving en/of verweesde initiatiefwetgeving
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)