Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden tot ontvangst Advies Raad van State
Brief lid / fractie
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)