Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaren
Besluit
Amendement
Amendement
Besluit
Besluit
Besluit
Brief lid / fractie
Besluit
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Besluit
Besluit
Besluit
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Besluit
Besluit
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)