Wetsvoorstel 33605-IIA - 15 mei 2013
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds afgedaan bij de behandeling van de Slotwet
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd