Wetsvoorstel 33605-I - 15 mei 2013
Indiener: Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aannemen (decharge verleend met uitzondering van de PVV, D66 en de SP )
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd