Wetsvoorstel 33481 - 20 november 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor plenair debat
Agenderen - plenair debat
Stemmen - zonder stemming aannemen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport