Wetsvoorstel 33400-XVII - 7 december 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel wordt niet in behandeling genomen aangezien uit de inmiddels ontvangen tweede Nota van Wijziging op de begroting van Buitenlandse Zaken 2013 blijkt dat dit wetsvoorstel zal worden ingetrokken
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd