Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet
Brief regering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport