Wetsvoorstel 33240-IXA - 16 mei 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd