Wetsvoorstel 33240-G - 16 mei 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen