Wetsvoorstel 33090-C - 30 november 2011
Indieners: Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD), Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]