Wetsvoorstel 32710-VI - 18 mei 2011
Indieners: Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Leers

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Zonder stemming aangenomen
Brief Algemene Rekenkamer
Stemmen - zonder stemming aannemen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Voorstel van wet
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag