Wetsvoorstel 32360-I - 19 mei 2010
Indiener: Jan Peter Balkenende (minister-president , minister algemene zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag