Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Wordt betrokken bij de brief aan de minister van BZK, waarin wordt verzocht op korte termijn en ruim voor de begrotingsbehandeling een 'Planningsbrief' naar de Kamer te sturen met voorgenomen wetsvoorstellen, beleidsnota's en overige brieven voor 2010 en 2011 Met het oog op mogelijk nog te plannen debatten, de minister tevens verzoeken in de Planningsbrief op te nemen wat het kabinetsstandpunt is ten aanzien van de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen, nota's en overige brieven De Planningsbrief zal worden geagendeerd voor het voor de begrotingsbehandeling te plannen Kennismakings- en planningsoverleg met de minister van BZK
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - controversiƫle status behouden (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Afleggen werkbezoek
Schriftelijk commentaar
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - werkbezoek
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd