Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Voor kennisgeving aannemen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)