Wetsvoorstel 32003 -
Wijziging Boek 2 BW (regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming)
Indiener:

Tijdlijn