Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanmelden voor plenaire behandeling van de Voorjaarsnota
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng