Wetsvoorstel 31924-F - 20 mei 2009
Indiener: Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Rapport Algemene Rekenkamer
Brief regering