Wetsvoorstel 31924-E - 20 mei 2009
Indieners: Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
Rapport Algemene Rekenkamer
Brief regering