Wetsvoorstel 31924-B - 20 mei 2009
Indieners: Ank Bijleveld (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Rapport Algemene Rekenkamer
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg