Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaard
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd