Wetsvoorstel 31433 -
Wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen i.v.m. Investeringsbudget landelijk gebied)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag