Wetsvoorstel 31418 -
Wijziging Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Het wetsvoorstel is ingetrokken
Brief regering