Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Het wetsvoorstel is ingetrokken
Besluit
Brief regering
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport