Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken