Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden tot ... (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet