Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Besluit als onder agendapunt 48
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)