Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Vervallen
Vervallen-initiatiefwetsvoorstel als vervallen te beschouwen
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)