Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Vervallen
Vervallen-initiatiefwetsvoorstel als vervallen te beschouwen
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)